خستگی

آنقدر خسته ام که دلم میخواد دنیا حتی شده برای چند لحظه توقف کنه...

اما نه باید خودمو بِکِشم فقط یه مدت کوتاه -عمر من طولانی نیست- بعدش میتونم تا دلم میخواد استراحت کنم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
حمیدرضا

سلام داداش همچنان که تو مود غمی! بچسب به درست فعلا داداش من.