پسر یا دختر؟

تقریبا سه سال پیش بود تابستون با فامیلا رفته بودیم پارک.من داشتم با بقیه فوتبال بازی میکردم که یکی از دخترا گفت:نیم وجبی رو!چه فوتبال بازی میکنه ناسلامتی دختری ها.
من گفتم:نه نیستم.
نمیدونم چطوری اون موقع این حرفو زدم اما الان با تمام وجود دلم میخواد یه بار دیگه یه نفر این حرفو بهم بزنه تا من به جای گفتن معمولی داد بزنم:من پسر هستم نه دختر منمحمد مَهدی ام.

/ 0 نظر / 8 بازدید