چهره ی یاس کتک داشت؟نداشت...

دل خورشید محک داشت ؟ نداشت...

یا به او آئینه شک داشت ؟ نداشت...

آسمانی که فلک می بخشید

احتیاجی به فدک داشت ؟ نداشت...

غیر دیوار و در و آوارش

شانه وحی کمک داشت ؟ نداشت...

مردم شهر به هم می گفتند

در این خانه ترک داشت ؟ نداشت...

شب شد و آئینه ماه شکست

دست این مرد نمک داشت ؟ نداشت...

تو بپرس از دل پر خون و غمت

چهره ی یاس کتک داشت ؟ نداشت... 

 

 

 

ای بی نشانه که خدا را نشانه ای
هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای
زهرای پاک ای غم زیبای دلنشین
تو خواندنی ترین غزل عاشقانه ای

 

(فاطمه راکعی)

/ 0 نظر / 29 بازدید